Δραστηριότητες
Η εξειδίκευση της εταιρείας μας στον χώρο των μελετών και κατασκευών, μας επιτρέπει να ασχολούμαστε με την μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη όλων των ειδών τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων: κατοικίες, γραφεία, καταστήματα, ξενοδοχεία, βιομηχανικές εγκαταστάσεις κ.α.
Οι μελέτες μας περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στάδια έως την έκδοση της οικοδομικής άδειας άλλα και την μελέτη εφαρμογής για το εκάστοτε έργο. Βασικό αντικείμενο της Δομικής Προόδου είναι να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες μελετών και έκδοσης αδειών για το σύνολο των τεχνικών έργων.

Δραστηριότητες

  • Mελέτη και κατασκευή έργων Πολιτικού μηχανικού
  • Mελέτη και κατασκευή μεταλλικών κτιρίων και στεγάστρων
  • Αρχιτεκτονικές - Πολεοδομικές μελέτες
  • Έκδοση αδειών
  • Mελέτη και κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών έργων
  • Κατασκευές εγκαταστάσεων διανομής υγρών καυσίμων
  • Κατασκευές πρατηρίων και εγκαταστάσεων διανομής υγραερίου
  • Αντιεκρηκτικές εγκαταστάσεις
  • Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων, ηλεκτρομηχανολογικών και εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών
TOP