Διαπίστευση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025:2005
Εταιρία
Η ΔΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε. είναι μία τεχνική-μελετητική εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 2006.

Αντικείμενο της ΔΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ είναι να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες κατασκευής, μελετών και έκδοσης αδειών για το σύνολο των τεχνικών έργων καθώς και εξειδικευμένες υπηρεσίες στα πρατήρια υγρών καυσίμων
Στις εξειδικευμένες υπηρεσίες της εταιρείας ανήκει και το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΥΤΙΩΝ το οποίο παρέχει διαπιστευμένες ηλεκτρονικές ογκομετρήσεις δεξαμενών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και του ΕΣΥΔ (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025:2005).

Στόχος της Δομικής Προόδου είναι να προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, που να ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις των πελατών και συνεργατών μας. Σε αυτό συνάγει και η πιστοποίηση των υπηρεσιών μας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008.

Νέα