Κτίρια & Εγκαταστάσεις
Η ΔΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Πέτρας 3 στο Αιγάλεω, σε ιδιωτικό χώρο έκτασης 500m2.
Το μεγαλύτερο τμήμα των χώρων εργασίας μας έχει διαμορφωθεί σε πλήρες εξοπλισμένο εργοστάσιο επεξεργασίας μεταλλικών στοιχείων. Αυτό μας δίνει την δυνατότητα και την ευελιξία της αυτονομίας μεγάλου αριθμού εργασιών στο χώρο μας, καταφέρνοντας έτσι να ρίχνουμε το κόστος εργασιών και του χρόνου παραγωγής, ανεβάζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των εξειδικευμένων εργασιών.

Χώροι γραφείων

Το άνετο και πλήρως εξοπλισμένο περιβάλλον εργασίας, θεωρείται βασικός παράγοντας για την ύψιστη παραγωγή υπηρεσιών που θέλουμε να προσφέρουμε. Τα γραφεία της εταιρείας μας στεγάζονται σε χώρους επιφάνειας 420m2, άρτια εξοπλισμένους με δίκτυο μηχανοργάνωσης και μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, hardware και software, και παρέχουν πλήρη υποστήριξη στα παρακάτω τμήματα:
  • Μελετών
  • Σχεδιασμού
  • Τεχνικών εφαρμογών
  • Διοίκησης
  • Λογιστηρίου
  • Γραμματειακής υποστήριξης
TOP