Ανθρώπινο δυναμικό
Η εταιρεία είναι στελεχωμένη με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και διπλωματούχους μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, με πολύχρονη εμπειρία και εξειδίκευση και διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό και εγκαταστάσεις.
Παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες μελετών για το σύνολο των τεχνικών έργων.
Εφαρμόζει πιστά τις προδιαγραφές εξασφαλίζοντας άμεση παράδοση έργου, ασφάλεια και συνεχή τεχνική υποστήριξη, διατηρώντας σταθερό το κλίμα εμπιστοσύνης και σιγουριάς που διαμορφώνει με τους πελάτες της.

Εταιρική ευθύνη

Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στην σημασία που δίνουμε σαν εταιρεία στον τομέα της ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος, επιμορφώνοντας συνεχώς το προσωπικό μας και μεταφέροντας τους την ευαισθησία μας και την ευθύνη σε αυτούς τους τομείς
TOP